Hoses & Sprayers

14 Items
Pressure Sprayer 2litre
Pressure Sprayer 2litre
£6.99
Pressure Sprayer 5 Ltr
Pressure Sprayer 5 Ltr
£18.99
Sprayer 1 litre
Sprayer 1 litre
£2.39
Sprayer 500ml
Sprayer 500ml
£1.99
30m Reinforced Hose Pipe
30m Reinforced Hose Pipe
£15.99
Hose Pipe Fittings Set
Hose Pipe Fittings Set
£4.49
Soft-Grip Tap Connector
Soft-Grip Tap Connector
£2.25
2-Way Tap Connector
2-Way Tap Connector
£2.99
Car Wash Brush
Car Wash Brush
£3.99
Lay Flat Hose 10m x 32mm
Lay Flat Hose 10m x 32mm
£19.99